Gå til indhold

Hovedmenu:

Uniff Gruppen

Søg

Markant fald i indbrud

Produkter > Mærkning og sikring

Markant fald i indbrud


Indbrudspakken og de meget målrettede indsatser, der er igangsat i politikredsene for at bekæmpe og forebygge indbrudskriminalitet, er begyndt at vise resultater. Antallet af anmeldte indbrud i beboelse ligger i 2010 otte procent under 2009.

Der har i 2010 være 3.935 færre indbrud i beboelse end i 2009, hvor indbrudstallet var på det højeste niveau set over en 10-årig periode. Antallet af anmeldte indbrud i beboelse, dvs. i villaer, lejligheder, værelser og landejendomme, er således faldet fra 48.745 i 2009 til 44.810 i 2010 svarende til 8,1 procent. Det viser Rigspolitiets helårsstatistik for 2010, der netop er blevet offentliggjort.

Rigspolitiets opgørelser for 2010 viser, at der i otte af årets måneder har været et fald i antallet af anmeldelser om indbrud i beboelse. Blandt andet var der i december, som traditionelt er en måned, hvor der sker mange indbrud, et væsentligt færre antal anmeldelser. Således blev der i perioden fra den 20. december 2010 frem til årsskiftet anmeldt 2.110 indbrud i beboelse mod 3.098 i samme periode i 2009, svarende til et fald på 31,9 procent.

Også når der gælder samtlige typer af indbrud, er der sket et fald i antallet af anmeldelser i 2010 i forhold til 2009. I 2010 blev der samlet anmeldt 96.516 indbrud, hvilket er 10.364 færre end i 2009, når alle former for indbrud – eksempelvis indbrud i forretninger, virksomheder og offentlige ejendomme og institutioner – indgår i opgørelsen, hvilket svarer til et samlet fald på knapt 10 procent.

Set over en 10-årig periode er indbrudstallet faldet både i forhold til 2009, men også i forhold til årene 2002 og 2003. I disse tre år blev der anmeldt henholdsvis 106.880, 103.424 og 100.480 indbrud.

Flere sigtelser
Politiets skærpede indsats over for indbrud afspejles også i antallet af sigtelser. Der blev i 2010 rejst i alt 6.354 sigtelser for indbrud i beboelse mod 5.554 i 2009, hvilket er en stigning på 14,4 procent. Samtidig er sigtelsesprocenten, der i 2010 var på 14,2 procent, den højeste siden 2005.

Når det gælder samtlige typer af indbrud, er der i 2010 ligeledes sket en stigning i antallet af sigtelser. Politiet rejste i 2010 samlet set 12.677 sigtelser i indbrudssager, hvilket er det højeste antal siden 2004, hvor der blev rejst 12.965 sigtelser. Set over en 10-årig periode er det kun i årene 2003 og 2004, at der blev rejst flere sigtelser for indbrudskriminalitet.

Generel tendens i hele landet
Rigspolitiets helårsstatistik for 2010 viser, at antallet af anmeldte indbrud i beboelse er faldet i samtlige politikredse undtagen i Københavns og Midt- og Vestjyllands politikredse, og at flere kredse kan glæde sig over meget lave anmeldelsestal for indbrud i beboelse. Det gælder Østjyllands Politi, som ligger på niveau med 2001 og ikke mindst Fyns Politi, som har kunnet notere et fald i antallet af anmeldte indbrud i beboelse på hele 23,9 procent sammenlignet med året før.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg siger:

"Bekæmpelsen af indbrudskriminalitet har høj prioritet i politiet, og der er igangsat en lang række indsatser både fra politisk hold, i politikredsene og fra Rigspolitiets side for at bremse udviklingen i antallet af indbrud og samtidig sikre, at det bliver vanskeligere at være indbrudstyv. Indbrudspakken, informationskampagner mod hæleri og Nordsjællands Politis forsøgsordning med SMS-tjenesten ’TRYK’ Politi samt en markant indsats for at øge antallet af sigtelser er nogle af de væsentlige initiativer, der er igangsat i 2010, og det er glædeligt, at disse indsatser også giver synlige resultater. Bekæmpelsen af indbrudskriminalitet er en fælles opgave, hvor vi arbejder prioriteret og fokuseret, men hvor borgerne kan hjælpe ved at sikre deres hjem, holde øjne og øre åbne og ved at undlade at købe hælervarer”.

Kilde: Politi.dk


Ring til en af vores konsulenter, tlf. 60 61 31 09 og hør nærmere.

Telefon: (45+) 60 61 31 09
Email: info@uniff.dk
Website: www.uniff.dk - www.uniff.eu
besøg os på Twitter


Undermenu: