Gå til indhold

Hovedmenu:

Uniff Gruppen

Søg

Betingelser

Kundeservice > Kundecenter

Generelt
Uniff Gruppen udsteder faktura/ordrebekræftelse, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Denne fakturering/ordrebekræftelse kan ske såvel elektronisk som i papirform. Uniff Gruppens ydelse vil først blive præsteret, når betaling er modtaget.

Betaling for Domæne
Ved køb af et domæne betales der en afgift som tilgår domæneudbyderen. Ved redelegering (flytning) af domænenavne skal endvidere registreringskortet være modtaget i underskrevet stand, før Uniff Gruppens ydelse præsteres.

Betaling for Hosting
Et abonnement løber i 12 måneder ad gangen. Kunden betaler abonnementet forud. Abonnementet er uopsigeligt i de første 12 måneder. Ved udløb af enhver abonnementsperiode modtager Kunden en meddelelse pr. e-mail eller pr. brev om abonnementets udløb vedhæftet en faktura til indbetaling inden 14 dage, hvis Kunden ønsker at forlænge sit abonnement med yderligere 12 måneder.

I tilfælde af udeblivende betaling modtager Kunden en påmindelsesskrivelse med yderligere frist på 14 dage til betaling. Sker der fortsat ikke betaling modtager Kunden en e-mail med meddelelse om suspension af Kundens hostingprodukt. Aktivering af Kundens hostingprodukt kan altid ske ved betaling inden for den meddelte frist. I modsat fald ophører abonnement helt med de deraf følgende virkninger, herunder sletning af Kundens filer på Kundens hostingprodukt, jf. punkt 10. Påbegyndelse af en ny abonnementsperiode herefter indebærer betaling af nyt oprettelsesgebyr samt en bindingsperiode på 12 måneder.

Bortset fra i den første 12-måneders bindingsperiode kan Kunden opsige sit abonnement med minimum 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse af abonnement
Opsigelsen kan kun ske skriftligt via en opsigelsesformular på papir, med en juridisk gyldig underskrift. Opsigelsen kan ikke ske via e-mail.Opsigelsesformularen kan hentes her.

Gebyrpolitik
I tilfælde, hvor Uniff Gruppen først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.Uniff Gruppens produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Uniff Gruppen påbegynder registreringsprocessen straks betaling er registreret. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved Uniff Gruppen's registrering af kundens betaling.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Live Help